Архитектура на Web API приложение - Tic Tac Toe

В следващото видео, водено от мен и Ники можете да видите как се построява скалируема архитектура на ASP.NET Web API приложение.

Read More


QA Трак в Софтуерната академия на Телерик

Какво е QA?

Сравнително нова, доста търсена и предпочитана професия в момента. Истината е, че QA инженерите имат много важна и отговорна роля във всички успешни продукти.

Ако имате желание да разберете „Как ли работи това?“ като го тествате / счупите (не задължително софтуер); да намирате / логвате бъгове и да следите за тяхното оправяне, да пишете автоматизирани тестове и да обръщате внимание на детайлите, то много вероятно професията да е за вас!

Какво ще учим?

Read More


SOLID и други софтуерни принципи

В следващото видео можете да видите едни от най-важните принципи в обектно-ориентираното софтуерно инженерство.

Read More


Desing Patterns

Последните две седмици в академията на Телерик към курса Качествен програмен код водихме две лекции за шаблони за дизайн.

Read More


TypeScript Overview

Read More