Последните две седмици в академията на Телерик към курса Качествен програмен код водихме две лекции за шаблони за дизайн.

Ето кои шаблони за дизайн разгледахме:

 

 


View Comments