В тази лекция, водена към семинарите на Telerik Academy Plus можете да видите бърз поглед върху .NET Compiler Platform на Microsoft, с кодово име "Roslyn". Приятно гледане! :)


View Comments